قبل از اینکه در خصوص ویژگی ها و شایستگی های یک تاجر الکترونیک بخواهیم صحبت کنیم باید در خصوص یک اصطلاح با عنوان تفکر سیستمی صحبتی با شما داشته باشیم. از ابتدای تاریخ دو نوع نگرش نسبت به پدیده ها رایج بوده است. به عبارتی دانشمندان و صاحب نظران جوامع هر پدیده‌ای را با دو شیوه متفاوت مورد توجه خود قرار می‌داده‌اند:

الف- نگرش تجزیه گرا یا مکانیستی

ب- تفکر کل گرا یا سیستمی

تفکر تجزیه‌گرا به بررسی پدیده‌ها در قالب اجزای‌ آنها توجه می‌کند و به عبارتی رفتار پدیده‌ی اصلی را حاصل جمع رفتار اجزای آن می‌داند.

در مقابل تفکر سیستمی هر پدیده‌ را جزئی از یک کل می‌داند و اثر او را در کل بررسی می‌کند. بدین ترتیب ابتدا رفتار کل بررسی می‌شود و سپس تاثیر و تاثر اجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این رویکرد سیستم مجموعه‌ای از اجزای بهم وابسته است که متفقاَ در راه رسیدن به یک هدف کلی گام برمی‌دارند. چنین حالتی سنگ بنای تفکر یا رویکرد سیستمی است. تفکر سیستمی با اصطلاحاتی همچون هماهنگی، یکپارچگی، انسجام و وحدت متبلور می شود.

ما نیز قصد داریم در سلسله مطالبی که در خصوص یک تاجر الکترونیک موفق در کسب و کار اینترنتی ارائه می کنیم از تفکر سیستمی استفاده کنیم تا به این ترتیب تمامی اجزاء و دانش هایی را که یک تاجر الکترونیک بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشد را خدمتتان به صورت سیستمی ارائه نماییم.

اجزائی نظیر:

- بررسی ایده و نقشه راه کسب و کار اینترنتی

- اهداف و ماموریت های یک کسب و کار اینترنتی

- بررسی رقبای داخلی و خارجی

- بررسی مخاطبین و شناسایی مزیت های رقابتی

- تدوین استراتژی و سناریوی طراحی سایت

- معرفی تخصص های مورد نیاز جهت تیم سازی

- انتخاب نام سایت مطابق با اصول برندینگ و سئو

- ثبت دامنه و انتخاب بهترین هاست

- مشاوره فنی جهت عقدقرارداد طراحی سایت

- اختصاص منابع برای راه اندازی و مدیریت کسب و کار اینترنتی

- ارائه ایده های نوین طراحی سایت

- تدوین استراتژی بلند مدت و کوتاه مدت

- تدوین استراتژی خبرنامه و ایمیل مارکتینگ

- طراحی کمپین های تبلیغاتی

- آموزش نکات مهم سئو سایت

- تحلیل و بررسی شبکه های اجتماعی

 

 تاجر الکترونیک

برخی از شایستگی های مورد انتظار از یک تاجر الکترونیک در جدول زیر آورده شده است.

ویژگی های شخصیتی

 • انطباق پذیری و انعطاف در برابر تغییرات
 • توانائی درک محیط و الزامات آن
 • یادگیرندگی از رخدادها و شرایط محیطی
 • کل نگری و توانائی نگریستن به پدیده ها در قالب یک تصویر بزرگ به جای جزئی نگری در امور

 

مهارت های ارتباطی/مدیریتی

 • توانائی برقراری هماهنگی و مهارت های سازماندهی
 • توانائی برقراری ارتباط و تعامل موثر با سایر مراجع به خصوص سیاست گذاران
 • مدیریت تغییر

 

مهارت های ذهنی

 • توانائی برقراری افقی و عمودی میان فعالیتهای خود و سایر نظام های جاری سازمان 
 • شناخت اهداف و ماموریت های سازمان و توانائی تشخیص جایگاه و نقش خود در تحقق آنها
 • تحلیلگری و توانائی درک پیچیدگی ها و اجزای  محیط و روابط علی و معلولی
 • پیش بینی آثار و نتایج اقدامات خود در فعالیت های سازمان
 • هوشیاری محیطی
 • توانائی تدوین شاخص های ارزیابی محیطی (بازخور)

در آینده نزدیک به سایر ویژگی ها و شایستگی های یک تاجر الکترونیک و همچنین به بررسی تک تک اجزاء سیستمی یک کسب و کار اینترنتی از منظر یک تاجر الکترونیک موفق خواهیم پرداخت.

در پایان توجه شما را به یک حکایت در خصوص تفکر سیستمی جلب می کنیم:

حکایت فیل و کوران 

یکی از حکایت های مولانا، حکایتی است از شناخت حضرت حق در بین ما آدمیان. هرکس با نگاهی او را می بیند. یکی با عقل می جوید او را یکی با چشم و یکی با دل و همه چون صیقل دهند روح را، روشن کنند دل را ببینند او را . و باور خواهند داشت که خدا یکی است و همه راه مقصود پیموده اند. اما در طی طریق، هر کس تصویر و تصوری دارد در خیال خود از او که حقیقت مطلق است. مولانا این پیر جان آگاه بلخ در قالب داستانی بسیار لطیف و شیرین این اختلاف نظر را بازگوکرده است.

داستان از این قرار است:

شهری بود که مردمش اصلاً فیل ندیده بودند، از هند فیلی آوردند و به خانه تاریکی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت کردند. مردم در تاریکی نمی توانستند فیل را با چشم ببینید. ناچار بودند با دست آن را لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: فیل مانند یک ناودان بزرگ است.

دیگری که گوش فیل را با دست گرفت گفت: فیل مثل بادبزن است. یکی بر پای فیل دست کشید و گفت: فیل مثل ستون است و شخصی دیگر پشت فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تختخواب است. آنها وقتی نام فیل را می شنیدند هر کدام گمان میکردند که فیل همان است که تصور کرده اند. فهم و تصور آنها از فیل مختلف و سخنانشان نیز متفاوت بود.

پرورش تاجر الکترونیک

خلاصه ای از شعر این حکایت (از مولوی):

فیل اندر خانه ی تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همی شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود
اندر آن تاریکی اش کف می بسود
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن بر او چون بادبیزن شد پدید
آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست
همچنین هر یک به جزوی که رسید
فهم آن می کرد هرجا می شنید
از نظرگه گفتشان شد مختلف
آن یکی دالش لقب داد این الف
در کف هر کس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی
چشم حس همچون کف دستست و بس
نیست کف را بر همه او دسترس

منبع حکایت: سایت تبیان

در کنار شما هستیم، با خیالی آسوده کسب و کار رویایی خود را بسازید.